ÇALEKİYA HEVAL ZİLAN Û HEVAL SEMA RİYA HEQÎQETÊ WEKE RONAHİYÊ NÎŞANÎ ME DİDE

  • 2018 6 20 | Wêne