Jinên Rihê Wan Azad, Çavên Wan Jî Bi Qasî Tava Heyvê Kûr Û Weke Stêrkan Jî Dibiriq İn

  • 2018 10 8 | Wêne