DESTHILATDARİYA KU HIŞMENDIYA ZILAM DIXWAZE BIDE AVAKIRIN WÊ BI BERXWEDANİYA JINA TÊK BIÇE

  • 2018 7 15 | Wêne