EVÎNA CUDÎ Û GABAR

  • 2017 kanun 28 | Gotar

Ger ku lêgerîn be
Heqîqet di lêgêrîna jîyanê de ye
Bi tî bûna rêwiyê rêya dirêj
Bi eşq vexwarina kêliyên jiyanê
Di şervan de zirav bû
Mêze kirina gerdunê
Bi evînî bû beza ber bi rojê
Bi hînbûna şer ve hûnand
Yekbûna şer û jiyanê 
Evîna xwe ya Cudî
Û hevalê wî Gabar
Ji bona berhemê wê bimîne
Ji zarokên welatê rojê re
Da ku her bi ken bedilê zarokan
 Berê xwe dane rojê
Da ku dilên sar
Bedenên bê ruh bilerizin
Da ku ne êşe edî
Xaka pîroz
Yê bizanin bi peyama şervan
Evîndarên welatê rojê
Yê bibin xelekek ji hevî
Û ji agirê pîroz
ÇÎÇEK GABAR                                                                                                                                                                                            
07.07.2016