Ez Şervanim

  • 2018 kenon 5 | Gotar

 

   Ez Şervanim

 Pênûs Û Lênûsa Min Hêza Jiyana Min E

Hevaltî; Vîn Û Hêviya Azadiyê Ye

 Ez Şervanim

 Bi Hêvî Û Xebatim

Ez Bi Tijî Kîn Û Nefretim

 Dayîka Dil Şewat De Were

Kurdistan Bûka  Welate

Bi Xwînên Şervanan Tê Avdan

 Ez Şervanim

Bi Berxwedanî Yê Heme

Nasbikin Ez Viyanim

Peya Min Parastina Rêber

Apo Û Bilinkirina

Tekoşîn Û Çalakiyê Ye

Ez Zîlanim

 Şervana Rêber

Apo Me Ger Ji Canê Min

Bihatir  Tiştek Din Hebûya Minê Feda Bikira

Ez Kemalim

 Her Dem Dênyîndarê Welatê Xwe Me

 Ez Heqî Me

 Tu Carî Dev Ji Soza Xwe Bernadim

Rêber Apo

Ronahiya Riya Azadiya Jiyanê Ye

Ez Şervanim

Şervana Zîlan Û Mazluma Me

Bi Hêviya Çûyina Çiyayên

Zagros, Ararat Û Sîpanim

Bi Kêfxweşî Û Dil Sozî

Qehremantî Dikim

Ji Ber Ku Ez Ji Jiyanê Û Welat Hez Dikim

 Ez Xwe Feda Dikim

 

 

GULAN ÇİYA

15.9.2017