HÊVİYÊN ROJÊN AZAD

  • 2018 7 26 | Gotar

 

Çi xweş bû ew rojên berê

Me xwe re dilîst sibê heta êvarê

Me dixwast em zû mezin bibin

Lê, me ne dizanî emê bêjin ka ew rojên berê

Pênûs bû hesreta min

Lê min ne dizanî emê neçin yek dibistanê

Tê bîra te

Lêyîstokên me yên çav girtinê

Ew bû lêyîstoka rastî û jiyanê

Rondikê hespêke hêl

Bû cîhê avjeniya jiyana min

Rûpoşa li ser rûyê te perdeya jiyana min

Cilê reş, kefena spî ne qedera min

Çima ji te re adet ji min re rûbet

Careke binêre çavên min

Dibe tu bibîne wêneyê min

Guhdarke dengê dilê min bibihîse azar û qêrînên min

Ji bîra neke

Ji bîr neke, ez dayîka te

Jîn û jin im ez

Na na, netirse ji hebûna min

Reng û dengê xwedawenda

Evîn im ez

Binêre tu dikarî bişewitinî bedena min

Lê, tu nikarî bişewitînî asoyên min

Tu dikarî destê xwe bidî ser dest û rûyê min

Bêrîtan û Zîlan hinaseyên min

Çiqasî tu bişkînî pênûsa min

Xwîna min destan û dîroka min

Tu bixwazî ne xwazî gûl û sosin her warê min