Jinên Ku Rojê Hembêz Dîkîn Ew Jinên Azad İn

  • 2018 9 19 | Wêne