Jina Bedew, Xwedî Vîn Û Wêrek Dikare Cîhanê Fetih Bike

  • 2018 8 18 | Wêne