Me pir şer jîyankirin lê qet kenême kêm nebu

  • 2018 SIBAT 26 | Wêne