Peywendî

  • | Malper

Peywendî :

https://whispersystems.org  +19152293345  https://www.whatsapp.com

https://www.telegram.org +447452189410

Sipas Ji Bo We,

INFO@YPJROJAVA.ORG

Peywendî
Wêne Ewlekariya:
change