Wan Bi Berxwedana Xwe Hişmendiya Hezar Sala Hilweşandin Dêre zor

  • 2018 9 21 | Wêne